Τελευταία Νέα
Image
Ο φορέας «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», ως δικαιούχος της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)», υλοποιεί το ως άνω έργο και απευθύνεται σε 206 πρώην εργαζομένους που απολυθήκαν κατά την περίοδο 01/04/2021 έως 01/10/2021 από εταιρίες του κλάδου 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην Περιφέρεια Αττικής.
Image

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Image

Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Image

Επαγγελματική Κατάρτιση

Ανακοινώσεις

Υλοποίηση | Υποδοχή Αιτήσεων | Παροχή Πληροφοριών

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε.

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε.

Πλατεία Βικτωρίας: Φερών 16, 10434 Αθήνα
τηλ. 2108838540
κα Ζαμινού Μαρία

Footer